Estudi online de Feng Shui:

Feng-Shui, la ciència dels espais Sagrats

El Feng Shui: Art, ciència i filosofia mil·lenària i cultura xinesa. Coneixements basats en l’observació de les forces i formes que envolten la Naturalesa, i en la utilització de materials, colors, formes, llum, so, aigua, … per incorporar-los a la decoració d’una forma harmoniosa i en un sentit energètic i saludable.

L’harmonització o restabliment de l’equilibri energètic de l’espai. Ajuda a crear un ambient equilibrat i saludable, que afavoreix el benestar, la plenitud i la prosperitat de les persones i les empreses.

¡Realitzem el mapa vital del teu Espai!

La finalitat d’un estudi de Feng Shui i Geobiologia és valorar les condicions energètiques de l’espai, diagnosticar el seu estat i restablir el seu equilibri energètic, harmonitzant adequadament.

Hi ha 2 mesos de seguiment per comprovar la seva evolució i resoldre tots aquells dubtes que puguin arribar a sorgir.

Per realitzar l’estudi cal enviar:

Dades personals, un plànol del lloc objecte d’estudi i unes fotos.

fengshui1

Enviem un informe escrit:

En l’informe es detallen les conclusions i les correccions realitzades, així com les recomanacions complementàries que es suggerissin.

  • Estudi del Bagua del plànol de l’habitatge o espai en funció de les aplicacions que es vagin a realitzar.
  • Instruccions de neteja de l’espai.
  • Estudi de formes, colors i materials.
  • Números KUA dels habitants de l’habitatge amb orientacions específiques personalitzades i ajustades a les necessitats de cada un d’ells.
  • Avaluació de les influències naturals, arquitectòniques i tecnològiques.

INCLOU UNA VIDEOCONFERÈNCIA PERSONAL PER EXPLICAR L’ESTRUCTURA DEL FENG SHUI DEL PLÀNOL I LES CORRECCIONS.

Estudi online de Geobiología:

Els espais que ocupem habitualment: ens vitalitzen o ens esgoten?

Línies d’alta tensió, antenes, mòbils, electrodomèstics.
Xarxes de Hartman i Curry.
Estudi de les influències geobiològiques del subsòl -vetes d’aigua, fissures i falles- i geopaties.
Mètode de diagnosi a partir de la Radiestesia.

Enviem un informe escrit:

En l’informe es detallen les conclusions i les correccions realitzades, així com les recomanacions complementàries que es suggerissin.

INCLOU UNA VIDEOCONFERÈNCIA PERSONAL PER EXPLICAR  L’ESTUDI GEOBIOLÒGIC DEL PLÀNOL I LES CORRECCIONS.

Hi ha 2 mesos de seguiment per comprovar la seva evolució i resoldre tots aquells dubtes que puguin arribar a sorgir.