Estudi online de Geobiologia

geobiologia-casa-vital
Els espais que ocupem habitualment: ens vitalitzen o ens esgoten?
PRECIO
60,00 €

Els espais que ocupem habitualment: ens vitalitzen o ens esgoten?

  • Línies d’alta tensió, antenes, mòbils, electrodomèstics.
  • Xarxes de Hartman i Curry.
  • Estudi de les influències geobiològiques del subsòl -vetes d’aigua, fissures i falles- i geopaties.

Mètode de diagnosi a partir de la Radiestesia.

Hi ha 2 mesos de seguiment per comprovar la seva evolució i resoldre tots aquells dubtes que puguin arribar a sorgir.

MÁS DETALLES