Serveis realitzats a Biocultura Bilbao els dies 28, 29 i 30 de Setembre